Neděle 7.2.2016

Aktuality

Bohoslužby

Otče Roberte, ať Ti Pán dá radost života věčného

Milí farníci a přátelé,
o. Robert, který utrpěl v pondělí vážný úraz a ležel v kritickém stavu v nemocnici na ARO, dnes odpoledne zemřel.

Datum pohřbu, jakmile bude známo, oznámíme na tomto webu a v kostele.

 

Otče Roberte, ať Ti Pán dá radost života věčného. Děkujeme Bohu i Tobě, že jsme mohli jít kousek té pozemské pouti společně. Věříme, že se potkáme jednou v domě Otce nebeského.

 

Děkujeme Vám všem za modlitbu a duchovní podporu.

 

zarmoucení bratři minorité

Aktualizováno:5.2.2016 Zobrazeno:35612

Blatnická novéna za o. Roberta

Děkujeme za iniciativu farníků a poutníků od sv. Antonínka, kteří se připojili k modlitbám za o. Roberta novénou k Božímu služebníku P. Antonínu Šuránkovi.

Všem Vám, kteří se jakkoliv připojujete k modlitbě za našeho spolubratra o. Roberta, děkujeme a jsme Vám za to vděčni.

Pokoj a dobro

bratři minorité

 

 

Text novény:

Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi

 

Modlitba má tyto části:

  • úryvek z Božího slova
  • chvíle krátkého rozjímání
  • prosebná modlitba
  • modlitby Otče náš a Zdrávas Maria
  • Žalm 91
  • modlitba Antonína Šuránka

 

1. den

Ježíš řekl: „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Nebo každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře." (Mt 7, 7)

Krásný obraz: unavený Ježíš sedí s apoštoly na hoře. Hledí dolů, jak k němu stoupají zástupy.

Vydáno:4.2.2016 Zobrazeno:2241

Postní duchovní obnova s P. Eliasem Vellou OFMConv.

Vydáno:14.1.2016 Zobrazeno:458

Škola Marie - zimní setkání

Vydáno:13.1.2016 Zobrazeno:57

Projekt obnovy kůru a záchrany nejstarších varhan v Brně

Dnes, na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Kostel Panny Marie Loretánské, nazývaný Loretou, stojí vedle farního kostela sv. Janů při minoritském klášteře na Minoritské ulici v Brně. Oba kostely spolu s klášterem tvoří architektonický cenný barokní komplex. Konvent menších bratří minoritů je nejstarším a nejdéle fungujícím klášterem na území města Brna. Minoritský klášter byl založen krátce po roce 1230, vrcholná barokizace celého komplexu byla završena v roce 1733. Stavba Lorety byla zahájena v roce 1716 a ukončena v roce 1726.

V minulých letech byly provedeny četné záchranné a stavební práce při celkové rekonstrukci Lorety a stále probíhá restaurování jejího vybavení a výzdoby, např. rekonstrukce soch andělů z průčelí. V roce 2016 uplyne 300 let od zahájení stavby loretánské svatyně a zároveň 290 let od jejího posvěcení. Barokní jednomanuálové varhany s pedálem a 10 rejstříky na loretánském kůru postavil v roce 1726 brněnský varhanář Antonín Richter na přání a za vedení slavného kvardiána a hudebníka P. Barnabáše Freislera a to za 500 zl. z pozůstalosti barona Michala z Wertemy. Jde tak o nejstarší varhany v Brně, které se dochovaly ve velké části v původním stavu.

Varhany budou pečlivě restaurovány tak, aby znovu po mnoha desetiletích fungovaly a hrály. Obnova kůru bude zaměřena na dřevěnou podlahu, kovářské prvky, vybavení a zábradlí kůru, omítky, freskovou výzdobu i výmalbu. Cílem projektu obnovy kůru a záchrany varhan je viditelná a hmatatelná podpora kultury, liturgie, poutního provozu, drobné koncertní a komorní činnosti, uměleckého školství, mladých lidí, vzdělávání, cestovního ruchu, zhodnocení kulturní památky a zvýšení úrovně Brna i celé jižní Moravy. Minorité se modlí při zahájení obnovy kůru a záchrany varhan v Loretě za všechny dárce a dobrodince i účastníky tohoto díla i za jeho požehnaný průběh a dobré ukončení. Zároveň i prosí o jakoukoliv podporu tohoto projektu.

bratr Ing. Bohdan Heczko, OFMConv.
kvardián – představený kláštera

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:12355

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Středa
11.00 - 15.00

Vchod přes kostel.

 


Video

Hymna SDM Krakov 2016 - česká verze

Vydáno:8.12.2015 Zobrazeno:124180

Misericordes sicut Pater - Buďte milosrdní jako Otec

Vydáno:30.10.2015 Zobrazeno:137154